Ekonomi Bölümü Stajları

Staj, lisans eğitiminde alınan meslek bilgilerinin çalışma hayatında uygulanışını görmek için öngörülmüş ve öğretim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu belirtilen ilkeler doğrultusunda yapılan uygulama çalışmalarıdır.  Zorunlu olan stajlar, Ekonomi Programı için Ekonomi Stajı 1 ve Ekonomi Stajı 2 olarak adlandırılmış olup belirtilen sıra ile yapılırlar.  Her biri 20 çalışma günü olan ekonomi stajlarının yapılacağı işletmeler ve kurumlar yurt içi veya dışında, kamu veya özel sektöre ait olabilir.  Staj işlemleri (staj başvuruları, sigorta ve diğer idari işlemler) Öğrenci İşleri Dekanlığı bünyesinde bulunan merkezi staj birimi üzerinden elektronik olarak yapılır.  Ekonomi Stajlarının yürütülmesi ile ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi staj genel esasları (Üniversite Senatosu'nun 4 Temmuz 2017 tarih ve 655 sayılı toplantısı ile yürürlüğe giren, aşağıda linki bulunan) geçerlidir.

Link: Staj Genel Esasları

Link: Ekonomi Bölümü Staj Esasları

Ekonomi Bölümü Stajları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.)

Bu sayfada Ekonomi Bölümü öğrencilerinin zorunlu stajları ile ilgili sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına yer verilmektedir. Staj yönetmeliği için İTÜ Staj Genel Esasları’na, Ekonomi Bölümü’nün uyguladığı staj ile ilgili kuralları için Ekonomi Bölümü Staj Esasları’na başvurabilirsiniz.
Ekonomi Bölümü Staj Komisyonu sadece zorunlu stajların onayı ve kabulü ile ilgili işleri yürütmekte olup gönüllü stajlar staj komisyonunun sorumluluklarının kapsamı dışındadır.


Sıkça Sorulan Sorular
(Cevabını görmek için aşağıdaki soruların üzerine tıklayınız.)
Soru: Ekonomi bölümü stajları zorunlu mudur?

  Cevap: Ekonomi bölümü stajları zorunludur.

Soru: Ekonomi bölümü stajları kaç tanedir?

  Cevap: Ekonomi bölümü stajları 2(iki) tanedir.

Soru: Ekonomi bölümü stajları kaç gün sürer?

 Cevap: Ekonomi bölümü stajlarının her biri 20(yirmi) çalışma günü sürer.

Soru: Ninova staj sınıfına nasıl kayıt olabilirim?

  Cevap: Portal’da staj kaydı yaptırıp Ek-1 onayı için bölüm Staj Komisyonuna mail atan öğrenciler Staj Ninova sınıfına eklenir.

Soru: Portal’dan staj kaydı oluşturduktan sonra ne yapmam gerekiyor?

  Cevap:
a) Staj öncesinde
i. Staj başvuruları en geç staj başlangıç tarihinden on beş (15) gün önce gerçekleştirilir ve başvuru esnasında üretilen Öğrenci Staj Sözleşmesi ve Staj Başvuru Formu (Ek-1) tüm mercilere onaylatılarak staj başlangıç tarihine en geç altı (6) gün kala öğrenci tarafından https://portal.itu.edu.tr web adresi aracılığıyla sisteme yüklenir.
Ek-1 onayı için aysunaygun@itu.edu.tr adresinden Dr. Öğretim Üyesi Aysun Hızıroğlu Aygün ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
Ek-1 ve Sözleşme belgelerinde gerekli onayları staj başlangıcından önce almayan öğrencilerin stajları kabul edilmez.
ii. İş güvenliği eğitimi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi'nden web üzerinden veya örgün olarak tamamlanmalıdır.
iii. Merkezi Staj Birimi, ilgili dokümanları onayladıktan sonra, SGK işe giriş bildirgesini düzenleyerek kayıtlı iletişim bilgilerinden öğrenci ve firmaya elektronik ortamda iletir.
b) Staj sırasında
i. Staj Başlangıç Formu (Ek-2) doldurulup, firma tarafından onaylanıp stajın ilk 5 günü içerisinde öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir.
c) Staj sonrasında
i. Staj Bitiş Belgesi (Ek-3) firmaya imzalatılarak stajın bitiminden sonraki 5 gün içerisinde öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir.
ii. Öğrenci sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek-1), Staj Çalışma Takvimi, Staj Başlama Formu (Ek-2) ve Staj Bitiş Belgesinin (Ek-3) ıslak imzalı nüshalarının staj raporuyla birlikte ninova sisteminde kayıtlı olunan staj sınıfının ödev sekmesine yüklenmesi gerekmektedir.

Soru: Staj raporumu elden teslim etmem gerekir mi?

  Cevap: Staj raporunun tüm ekleri ile birlikte, birleştirilmiş PDF dosyası olarak ninova sistemine yüklenmesi yeterlidir.

Soru: Çevrimiçi ya da hibrit staj yapabilir miyim?

 Cevap: İTÜ Rektörlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre “Pandemi Döneminin sona ermiş olması nedeniyle 2022 yaz dönemi itibariyle yapılacak zorunlu stajların, pandemi öncesinde olduğu gibi, çevrimiçi değil, yüzyüze olarak yapılması gerekmektedir. Ancak öğrencinin staj yapacağı şirket uzaktan veya hibrit çalıştığı ve staj sırasında yürütülecek işin niteliği çevrimiçi çalışmaya uygun olduğunda (saha veya üretim tesislerinde yapılacak stajlar hariç), bölüm Staj Komisyonlarının onayı ile çevrimiçi stajlar da kabul edilecektir.” Bu nedenle öğrencilerin hibrit ya da çevrimiçi yapılacak stajlar için yapacakları stajın içeriği ve detaylarını açıklayıcı bir emaili EK-1 belgeleri ile birlikte bölüm Staj Komisyonuna iletmeleri gerekmektedir.

Soru: Dersim olan günlerde yarım gün staj yapabilir miyim?

 Cevap: Ders olan günlerde staj yapılamaz. Bu kural çevrimiçi dersler ve stajlar için de geçerlidir.

Soru: Aynı şirkette birden fazla staj yapabilir miyim?

 Cevap: Aynı şirkette birden fazla staj yapılamamaktadır.

Soru: Dönem içinde staj yapabilir miyim?

 Cevap: Ders olmayan günlerde haftada en az 2 gün olmak şartıyla dönem içinde staj yapılabilir. Dönem içinde staj yapmak isteyen öğrencilerin staj çalışma takvimi (Portal’dan) ve ders programlarının ekran görüntüsünü içeren bir emaili Ek-1 belgeleri ile birlikte bölüm Staj Komisyonuna iletmeleri gerekmektedir.

Soru: Stajıma devam edemiyorum ne yapmam lazım?

 Cevap: İTÜ Staj Genel Esasları’na göre toplam staj sürenizin yüzde 10’u kadar süre için mazeret izni kullanabilirsiniz. Başvurusu yapılmış veya başlamış stajın tarih değişikliği veya iptali için, İTÜ Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılışı Esaslarında belirtilen şartların oluşması gereklidir. Bu durumda öğrencinin staj iptal talebi için mazereti ile birlikte İTÜ İşletme Fakülte’sine başvurması gerekmektedir.

Soru: Staj tarihimi değiştirmek istiyorum ne yapmam lazım?

 Cevap: Staj henüz başlamamışsa Merkezi Staj Birimi’ne yardım bileti oluşturarak konuyu iletmeleri ve yeni tarihlere dair onay almaları gerekmektedir. Başlamış stajların tarih değişikliği için öğrencinin İTÜ İşletme Fakülte’sine başvurması gerekmektedir.

Soru: Staj raporumu yazarken nelere dikkat etmeliyim?

 Cevap:
i. Staj raporu, stajda yapılan her bir günün ayrı ayrı yazıldığı bir evraktır. Dolayısıyla staj raporunun en az 20 sayfa olması gerekmektedir. Raporda staj boyunca herhangi iki gün tek sayfada anlatılamaz.
ii. Raporun dilinin İngilizce olması zorunludur. Türkçe yazılan raporlar reddedilir.
iii. Staj yapılan her bir gün en az 3-4 cümle ile anlatılmalıdır.
iv. Staj raporu yazılırken, rapor için hazırlanan formatın kullanılması gerekmektedir. Bu formata ait taslak, Ninova sisteminde kayıtlı olunan staj sınıfının “sınıf dosyaları” sekmesinde mevcuttur.

Soru: Staj raporumu en geç ne zaman teslim edebilirim?

 Cevap: Staj raporunun, yaz dönemi stajları için akademik yılın başlama tarihinden itibaren en fazla bir ay içerisinde; dönem içi stajlarda staj bitimini takip eden 15 gün içinde teslim edilmesi gerekmektedir. Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin akademik takvimde belirtilen staj son giriş tarihinden en geç 15 gün önce staj raporunu teslim etmiş olması zorunludur.

Soru: Staj takvimimi oluştururken resmi tatil günlerini de dahil ettim ancak staj yaptığım firma resmi tatil gününde kapalı, ne yapmam lazım?

 Cevap: Staj takvimi oluşturulurken resmi tatil günlerine göre planlama yapılması öğrencinin sorumluluğundadır.

Soru: Aynı dönemde birden fazla staj yapabilir miyim?

 Cevap: 1. staj raporunun sisteme eksiksiz yüklenmesi ve onaylanması sonrası, öğrenciler aynı dönemde 2. stajlarını yapabilirler. Ancak evrak takibinin öğrenci tarafından yapılması ve onay süreci için Bölüm Staj Komisyonu’nun doğru zamanda bilgilendirilmesi elzemdir. Öğrenciler 1. staj onaylanmadan 2. stajlarına başlayamazlar.

Soru: Zorunlu stajımı yapacağım firma/departman ile ilgili bir kısıtlama var mı?

 Cevap: Ekonomi bölümü stajlarının yapılacağı işletmeler ve kurumlar yurt içi veya dışında, kamu veya özel sektöre ait olabilir. Her öğrenci zorunlu staja başlamadan önce EK-1 belgesi ile birlikte staj yapacağı kurum ve departmanı bölüm Staj Komisyonuna bildirmekle yükümlüdür.

Soru: ÇAP yapan öğrencilerin bölümlerinde yaptıkları stajları Ekonomi Bölümü’nde geçerli midir?

 Cevap: İkinci ana dalı Ekonomi olan Çift Ana Dal Programı (ÇAP) öğrencilerinin bir bölümde kabul edilmiş bir adet stajı, içeriği uygun olmak koşulu ile yapılan stajla ilgili belgelerin sunulması durumunda ikinci anadalda da kabul edilir.

Soru: Stajımın onaylandığını nasıl öğrenebilirim?

 Cevap: Raporları kabul edilen stajler eski öğrenci bilgi sistemine işlenmektedir.
Sadece raporunda düzeltme talep edilen öğrencilerle iletişime geçilmektedir. Raporu kabul edilen öğrencilere ise bu konuda bilgilendirme maili atılmamaktadır.
Stajınız onaylandığında eski öğrenci bilgi sistemindeki transkriptinizde görünecektir.