Ekonomi yüksek lisans programının amacı farklı altyapılardan gelen öğrencileri ekonomi bilimine ilişkin araştirmaları anlama, kullanma ve genişletme yetileriyle donatmaktır. Mezunlar analist veya ekonomist olarak değişik kamu ve özel kuruluşlarda işe yerleşmekte veya dünyanın değişik noktalarında doktora çalışmalarına devam etmektedirler. Temel teori dersleri olan mikroekonomi ve makroekonomi dersleri doktorayla da ortak olan alan dersleriyle tamamlanmaktadır. Programın dili İngilizcedir.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sık Sorulan Sorular: https://lee.itu.edu.tr/ogrenciler/sss

Başvuru Koşulları:


İlk Dönem:

IKE 501E Microeconomics I
IKE 503E Macroeconomics I
IKE 505E Research Meth.in Economics I
Elective
İkinci Dönem:

IKE 502E Microeconomics II
IKE 504E Macroeconomics II
IKE 506E Research Meth.in Economics II
IKE 596 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
Elective
Üçüncü Dönem:

IKE YLT Tez Çalışması
Elective
Dördüncü Dönem:

IKE YLT Tez Çalışması


Seçmeli Dersler:

IKE 508E Game Theory
IKE 517E Time Series Econometrics
IKE 520E Development Economics
IKE 596 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
IKE 511E Health Economics
IKE 513E Industrial Economics
IKE 596 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
IKE 508E Game Theory
IKE 514E Panel Data&Cross Secti.Models
IKE 519E Environmental Economics

NOTİktisat Yüzde 30 İngilizce Yüksek Lisans programına bundan sonra öğrenci alınmayacaktır. Mevcut kayıtlı öğrencilerimiz, yeni programda açılan dersleri almak suretiyle öğretimlerine devam edeceklerdir. Bu programdaki öğrenciler yüksek lisans tezlerini Türkçe veya İngilizce yazabilir.


Program Yapısı

Toplam 27 kredilik ders, kredisiz iki seminer dersi (birinde tez konusuyla ilgili sunuş yapmak üzere) alınacak, bir de tez yazılacaktır. Altı ders (18 kredi) zorunlu, üç ders (9 kredi) seçmelidir. Mezuniyet için, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanması gerekmektedir.