Ekonomi Bölümü Stajları

Staj, lisans eğitiminde alınan meslek bilgilerinin çalışma hayatında uygulanışını görmek için öngörülmüş ve öğretim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu belirtilen ilkeler doğrultusunda yapılan uygulama çalışmalarıdır.  Zorunlu olan stajlar, Ekonomi Programı için Ekonomi Stajı 1 ve Ekonomi Stajı 2 olarak adlandırılmış olup belirtilen sıra ile yapılırlar.

Her biri 20 çalışma günü olan ekonomi stajlarının yapılacağı işletmeler ve kurumlar yurt içi veya dışında, kamu veya özel sektöre ait olabilir. Staj işlemleri (staj başvuruları, sigorta ve diğer idari işlemler) Öğrenci İşleri Dekanlığı bünyesinde bulunan merkezi staj birimi üzerinden elektronik olarak yapılır.  Ekonomi Stajlarının yürütülmesi ile ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi staj genel esasları (Üniversite Senatosu'nun 4 Temmuz 2017 tarih ve 655 sayılı toplantısı ile yürürlüğe giren, aşağıda linki bulunan) geçerlidir.

Link: Staj Genel Esasları

Link: Ekonomi Bölümü Staj Esasları

Staj ile ilgili sıklıkla sorulan sorular ve yanıtları aşağıda listelenmiştir. Eğer aşağıdakilerden farklı bir sorunuz varsa eco-intern@itu.edu.tr ile iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular
(Cevabını görmek için aşağıdaki soruların üzerine tıklayınız.)
Soru 01: Ekonomi bölümü stajları zorunlu mudur?

  Cevap 01: Evet. Ekonomi bölümü stajları zorunludur .

Soru 02: Ekonomi bölümü stajları kaç tanedir?

  Cevap 02: Ekonomi bölümü stajları 2(iki) tanedir.

Soru 03: Ekonomi bölümü stajları kaç gün sürer?

 Cevap 03: Ekonomi bölümü stajlarının her biri 20(yirmi) çalışma günü sürer.

Soru 04: Ninova staj sınıfına nasıl kayıt olabilirim?

  Cevap 04: Portal’da staj kaydı yaptırıp Ek-1 onayı için bölüm Staj Komisyonuna email atan öğrenciler Staj Ninova sınıfına eklenir.

Soru 05: Portal’dan staj kaydı oluşturduktan sonra ne yapmam gerekiyor?

  Cevap 05:
a) Staj öncesinde
i. Staj başvuruları en geç staj başlangıç tarihinden 15(on beş) gün önce gerçekleştirilir ve başvuru esnasında üretilen Öğrenci Staj Sözleşmesi ve Staj Başvuru Formu (Ek-1) tüm mercilere onaylatılarak staj başlangıç tarihine en geç 6(altı) gün kala öğrenci tarafından https://portal.itu.edu.tr web adresi aracılığıyla sisteme yüklenir.
Ek-1 onayı için eco-intern@itu.edu.tr ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
Ek-1 ve Sözleşme belgelerinde gerekli onayları staj başlangıcından önce almayan öğrencilerin stajları kabul edilmez.
ii. İş güvenliği eğitimi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi'nden web üzerinden veya örgün olarak tamamlanmalıdır.
iii. Merkezi Staj Birimi, ilgili dokümanları onayladıktan sonra, SGK işe giriş bildirgesini düzenleyerek kayıtlı iletişim bilgilerinden öğrenci ve firmaya elektronik ortamda iletir.
b) Staj sırasında
i. Staj Başlangıç Formu (Ek-2) doldurulup, firma tarafından onaylanıp stajın ilk 5(beş) günü içerisinde öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir.
c) Staj sonrasında
i. Staj Bitiş Belgesi (Ek-3) firmaya imzalatılarak stajın bitiminden sonraki 5(beş) gün içerisinde öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir.
ii. Öğrenci sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek-1), Staj Çalışma Takvimi, Staj Başlama Formu (Ek-2) ve Staj Bitiş Belgesinin (Ek-3) ıslak imzalı nüshalarının staj raporuyla birlikte Ninova sisteminde kayıtlı olunan staj sınıfının "Ödevler" sekmesine yüklenmesi gerekmektedir.

Soru 06: Staj raporumu elden teslim etmem gerekir mi?

  Cevap 06: Hayır. Staj raporunun tüm ekleri ile birlikte, birleştirilmiş tek bir PDF dosyası olarak Ninova sistemine yüklenmesi yeterlidir.

Soru 07: Çevrimiçi ya da hibrit staj yapabilir miyim?

 Cevap 07: İTÜ Rektörlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre “Pandemi Döneminin sona ermiş olması nedeniyle 2022 Yaz dönemi itibariyle yapılacak zorunlu stajların, pandemi öncesinde olduğu gibi, çevrimiçi değil, yüzyüze olarak yapılması gerekmektedir. Ancak öğrencinin staj yapacağı şirket uzaktan veya hibrit çalıştığı ve staj sırasında yürütülecek işin niteliği çevrimiçi çalışmaya uygun olduğunda (saha veya üretim tesislerinde yapılacak stajlar hariç), bölüm Staj Komisyonlarının onayı ile çevrimiçi stajlar da kabul edilecektir.” Bu nedenle öğrencilerin hibrit ya da çevrimiçi yapılacak stajlar için yapacakları stajın içeriği ve detaylarını açıklayıcı bir emaili EK-1 belgeleri ile birlikte bölüm Staj Komisyonuna iletmeleri gerekmektedir.

Soru 08: Dersim veya sınavım olan günlerde yarım gün staj yapabilir miyim?

 Cevap 08: Hayır. Ders veya sınav olan günlerde staj yapılamaz . Bu kural çevrimiçi dersler ve stajlar için de geçerlidir.

Soru 09: Aynı şirkette birden fazla staj yapabilir miyim?

 Cevap 09: Hayır. Aynı şirketin farklı bir departmanı olsa dahi aynı şirkette birden fazla staj yapılamamaktadır.

Soru 10: Dönem içinde staj yapabilir miyim?

 Cevap 10: Evet. Ders veya sınav olmayan günlerde haftada en az 3(üç) gün olmak şartıyla dönem içinde staj yapılabilir. Dönem içinde staj yapmak isteyen öğrencilerin staj çalışma takvimi (Portal’dan) ve ders programlarının ekran görüntüsünü içeren bir emaili Ek-1 belgeleri ile birlikte bölüm Staj Komisyonuna iletmeleri gerekmektedir.

Soru 11: Stajıma devam edemiyorum ne yapmam lazım?

 Cevap 11: İTÜ Staj Genel Esasları’na göre toplam staj sürenizin yüzde 10’u kadar süre için mazeret izni kullanabilirsiniz. Başvurusu yapılmış veya başlamış stajın tarih değişikliği veya iptali için, İTÜ Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılışı Esaslarında belirtilen şartların oluşması gereklidir. Bu durumda öğrencinin staj iptal talebi için mazereti ile birlikte İTÜ İşletme Fakültesi'ne başvurması gerekmektedir.

Soru 12: Staj tarihimi değiştirmek istiyorum ne yapmam lazım?

 Cevap 12: Staj henüz başlamamışsa Merkezi Staj Birimi’ne yardım bileti(https://yardim.itu.edu.tr) oluşturarak konuyu iletmeleri ve yeni tarihlere dair onay almaları gerekmektedir. Başlamış stajların tarih değişikliği için öğrencinin İTÜ İşletme Fakültesi'ne başvurması gerekmektedir.

Soru 13: Staj raporumu yazarken nelere dikkat etmeliyim?

 Cevap 13:
i. Staj raporu, stajda yapılan her bir günün ayrı ayrı yazıldığı bir evraktır. Dolayısıyla staj raporunun en az 20(yirmi) sayfa olması gerekmektedir. Raporda staj boyunca herhangi iki gün tek sayfada anlatılamaz .
ii. Raporun dilinin İngilizce olması zorunludur. Türkçe yazılan raporlar reddedilir .
iii. Staj yapılan her bir gün en az 3-4 cümle ile anlatılmalıdır.
iv. Staj raporu yazılırken, rapor için hazırlanan formatın kullanılması gerekmektedir. Bu formata ait taslak, Ninova sisteminde kayıtlı olunan staj sınıfının “Sınıf Dosyaları” sekmesinde mevcuttur.

Soru 14: Staj raporumu en geç ne zaman teslim edebilirim?

 Cevap 14: Staj raporunun, yaz dönemi stajları için akademik yılın başlama tarihinden itibaren en fazla 1(bir) ay içerisinde; dönem içi stajlarda staj bitimini takip eden 15(on beş) gün içinde teslim edilmesi gerekmektedir. Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin akademik takvimde belirtilen staj son giriş tarihinden en geç 15(on beş) gün önce staj raporunu teslim etmiş olması zorunludur.

Soru 15: Staj takvimimi oluştururken resmi tatil günlerini de dahil ettim ancak staj yaptığım firma resmi tatil gününde kapalı, ne yapmam lazım?

 Cevap 15: Staj takvimi oluşturulurken resmi tatil günlerine göre planlama yapılması öğrencinin sorumluluğundadır. Bu nedenle 20(yirmi) günden eksik yapılan stajların staj raporları kabul edilmez .

Soru 16: Aynı dönemde birden fazla staj yapabilir miyim?

 Cevap 16: 1. staj raporunun sisteme eksiksiz yüklenmesi ve onaylanması sonrası, öğrenciler aynı dönemde 2. stajlarını yapabilirler. Ancak evrak takibinin öğrenci tarafından yapılması ve onay süreci için Bölüm Staj Komisyonu’nun doğru zamanda bilgilendirilmesi elzemdir. Öğrenciler 1. stajı onaylanmadan 2. stajlarına başlayamazlar.

Soru 17: Zorunlu stajımı yapacağım firma/departman ile ilgili bir kısıtlama var mı?

 Cevap 17: Ekonomi bölümü stajlarının yapılacağı işletmeler ve kurumlar yurt içi veya dışında, kamu veya özel sektöre ait olabilir. Her öğrenci zorunlu staja başlamadan önce EK-1 belgesi ile birlikte staj yapacağı kurum ve departmanı bölüm Staj Komisyonuna bildirmekle yükümlüdür.

Soru 18: ÇAP yapan öğrencilerin bölümlerinde yaptıkları stajları Ekonomi Bölümü’nde geçerli midir?

 Cevap 18: İkinci ana dalı Ekonomi olan Çift Ana Dal Programı (ÇAP) öğrencilerinin bir bölümde kabul edilmiş bir adet stajı, içeriği uygun olmak koşulu ile yapılan stajla ilgili belgelerin sunulması durumunda ikinci anadalda da kabul edilir.

Soru 19: Stajımın onaylandığını nasıl öğrenebilirim?

 Cevap 19: Raporları kabul edilen stajler Eski Öğrenci Bilgi Sistemine (Banner; https://www.sis.itu.edu.tr/TR/obs-giris/obs-giris.php) işlenmektedir.
Sadece raporunda düzeltme talep edilen öğrencilerle iletişime geçilmektedir.
Raporu kabul edilen öğrencilere ise bu konuda bilgilendirme maili atılmamaktadır .
Stajınız onaylandığında Eski Öğrenci Bilgi Sistemindeki (Banner; https://www.sis.itu.edu.tr/TR/obs-giris/obs-giris.php) transkriptinizde görünecektir.