Ekonomi Bölümü Stajları

Staj, lisans eğitiminde alınan meslek bilgilerinin çalışma hayatında uygulanışını görmek için öngörülmüş ve öğretim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu belirtilen ilkeler doğrultusunda yapılan uygulama çalışmalarıdır.  Zorunlu olan stajlar, Ekonomi Programı için Ekonomi Stajı 1 ve Ekonomi Stajı 2 olarak adlandırılmış olup belirtilen sıra ile yapılırlar.  Her biri 20 çalışma günü olan ekonomi stajlarının yapılacağı işletmeler ve kurumlar yurt içi veya dışında, kamu veya özel sektöre ait olabilir.  Staj işlemleri (staj başvuruları, sigorta ve diğer idari işlemler) Öğrenci İşleri Dekanlığı bünyesinde bulunan merkezi staj birimi üzerinden elektronik olarak yapılır.  Ekonomi Stajlarının yürütülmesi ile ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi staj genel esasları (Üniversite Senatosu'nun 4 Temmuz 2017 tarih ve 655 sayılı toplantısı ile yürürlüğe giren, aşağıda linki bulunan) geçerlidir.

Staj Genel Esasları

Ekonomi Bölümü Staj Esasları