Lisans Öğrencilerinin Katıldıkları Araştırma Projeleri

Proje Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Christopher Hannum

Proje 1. Türk Sinemaları Hasılat Tahmini Projesi

  • Katılan öğrenciler: Berkay Memiş, Onur Karagöz, Muhammed Taha Gül, Omay Melek Eren, Selin İplikçi, Dila Dizmen, Billur Nehir Demirdöken

  • Proje öğrencilerimizin Python, R, Excel ve diğer yazılım programlarındaki web arama tekniklerini öğrenmesi ve bu teknikleri 2005'ten beri Türkiye’de çekilen tüm Türk filmlerine ait veriyi derlemede kullanması için dizayn edilmiştir.

  • Öğrencilerimiz sosyal medyadan filme gelen tepkileri bir araya getirerek vizyona girecek olan yeni bir filmin bilet satış sayılarını ve hasılatını tahmin edecek bir model geliştirmeyi başarmıştır.

  • Öğrencilerimiz tahminlerde kullanım için derslerde gördükleri kümeleme analizi, bölümleme, sinir ağları (neural networks) ve regresyon analizi gibi Makine Öğrenmesi (Machine Learning) tekniklerini başarıyla uygulamışlardır. Tahminlerin duyurulması için bir web sitesi oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir. Nazlıcan Aydın <nazlicaydinnn@gmail.com>; Sueda Uludag <sueda.uludag@gmail.com>; Beyza Ünal <beyzaunal1@gmail.com>; izel çetiner <cetinerizel@gmail.com>; Selin İplikçi <iplikcis@gmail.com>; Şeyda Betül Aydın <sbetulaydin@gmail.com>

  • Proje 2. Ekonomi Ders Kitabı Analizi

  • Katılan öğrenciler: Beliz Girgin, Elif Kadı

  • Proje kapsamında Ekonomi ders kitabı metin kitaplığı oluşturmak için 89 adet mikroekonomi ve makroekonomi ders kitaplarının metin dosyaları bir araya getirilmiştir. İkinci olarak Ekonomi ders kitaplarındaki kelime kullanımının genel İngilizce dilindeki kelime kullanımıyla karşılaştırması için bir terim-doküman matrisi oluşturulmuştur. Son aşamada ise yeni gelen öğrencilerin eğitiminde kullanılmak üzere Ekonomi ders kitaplarında yaygın olarak kullanılan jargon dışı terimlerin tanımları yapılmıştır.

İlave Bilgi için İletişim: hannum@itu.edu.tr

Proje Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Quentin Stoeffler

Özellikle Sahra-altı Afrika'da olmakla birlikte Türkiye ve başka bölgeleri de kapsayan, Kalkınma Ekonomisi ile ilgili birçok devam eden ve gelecekte başlayacak olan projeler için bir öğrenci asistan havuzu oluşturuyoruz.

Proje 1. Hindistan Rajasthan'daki eğitimde cinsiyet eşitsizliği üzerinde çalışmak için ileri düzey İngilizce yazma becerilerine sahip iki öğrencimiz ile çalışılmıştır. Çalışma, mevcut bir proje raporundaki verilere dayanan bir akademik makale yazımını içermektedir. Bu proje için ileri düzey akademik okuma ve yazmanın yanı sıra, niceliksel verilerle (çoğunlukla tanımlayıcı istatistikler) çalışıldığı için ileri düzey Stata bilgisi de kullanılmıştır.

Proje 2. Sahra-altı Afrika'daki Dünya Bankası projeleriyle ilgili Fransızca konuşabilen bir öğrencimiz projeye destek vermiştir. Kalkınma ekonomisi ile ilgilenen ve gerçek dünyadaki uygulamalar üzerine çalışmak isteyen, aynı zamanda Fransızca konuşabilen diğer lisans veya lisansüstü öğrencilerimizin de projeye katılımı beklenmektedir. Anadilin Fransızca olması şartı aranmamakla birlikte iyi konuşma ve yazma becerileri gereklidir.

Proje 3 Burkina Faso'daki bir proje için altın madenciliği (ve ilgili konular) üzerine bir literatür taraması yapılmıştır. Bunun için ileri düzey İngilizce becerilerine sahip bir öğrencimiz destek vermiştir. Öğrencimiz akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmiş, literatür araştırması ve özet yazımında uzmanlaşarak, organize ve bağımsız çalışma becerilerini geliştirmiştir.

İletişim: stoeffler@itu.edu.tr

2e02c134bceeb6433bf21ff0000f8c30d
Şeyda Betül Aydın & Nazlıcan Aydın

Proje Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Rui Dang

Araştırma: Uygulamalı ekonometri, deneysel ve istatistiksel araştırma yöntemleri ve kamu politikası değerlendirmesi ile ilgilenen öğrenciler için bir proje geliştirilmektedir. Konuyla ilgilenen öğrenciler benimle temas kurabilirler:

İletişim: rdang@itu.edu.tr