Ekonomi doktora programı dünya çapında ve global rekabete açık akademisyenler ve uygulayıcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mikroekonomi, makroekonomi gibi ileri temel teori dersleri alan dersleri ileri alan dersleriyle tamamlanmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri başarılı doktora öğrencilerini araştırma ve danışmanlık projelerine dahil etmektedirler. Program dili İngilizce'dir.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sık Sorulan Sorular: https://lee.itu.edu.tr/ogrenciler/sss

Başvuru Koşulları:

  • İstanbul Teknik Üniversitesi Senato Kararlarına Uymak (Lütfen: https://www.sis.itu.edu.tr/TR/mevzuat/lisansustu-esaslar.php# adresini ziyaret edin.)

  • ALES eşit ağırlık skoru minimum 80 veya GRE Sayısal skoru minimum 155 veya GMAT skoru minimum 600 olan öğrenciler başvurabilir.

  • Yüksek lisans mezunları için genel not ortalaması en az 3.25 (4 üzerinden) veya 82.5 (100 üzerinden

  • Lisans mezunları için genel not ortalaması en az 3.15 (4 üzerinden) veya 80.0 (100 üzerinden)

  • 2 referans mektubu

  • Doktora yapma amacını açıklayan kısa bir yazı

Diğer gerekli bilgiler için bakınız:https://lee.itu.edu.tr/ogrenciler/basvuru/lisansustu-basvuru

İlk Dönem:

IKE 601E Advanced Microeconomics
IKE 603E Advanced Research Methods
Elective
Electiveİkinci Dönem:

IKE 602E   Advanced Macroeconomics
 IKE 604E  Advanced Econometrics
 IKE 696E  Scien.Rese., Ethic & Seminar
   Elective
   Elective


Seçmeli Dersler:

IKE 508E Game Theory
IKE 517E Time Series Econometrics
IKE 520E Development Economics
IKE 511E Health Economics
IKE 513E Industrial Economics
IKE 508E Game Theory
IKE 514E Panel Data&Cross Secti.Models
IKE 519E Environmental Economics

NOT:İktisat (Yüzde 30 İngilizce) Doktora programına bundan sonra öğrenci alınmayacaktır. Mevcut kayıtlı öğrencilerimiz, yeni programda açılan dersleri almak suretiyle öğretimlerine devam edeceklerdir. Bu programdaki öğrenciler doktora tezlerini Türkçe veya İngilizce yazabilir.


Program Yapısı

Doktora adayının toplam 24 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunlardan dört tanesi zorunlu ders olup 600 kodlu derslerdir. Kalan dört tanesi ise seçmeli ders havuzundan (500 kodlu) seçilecektir. Bunların dışında adayın kredisiz seminer derslerine katılımı mecburidir. Yeterlilik sınavını geçen aday, doktora tezi yazmaya hak kazanacaktır. Yeterlilik sınavına girebilmek için 24 kredinin tamamlanmış olması ve ortalamanın 3.00 ve üzeri olması gereklidir.

Öğrenimine 2022-2023 Bahar ve sonrası başlayan doktora öğrencileri, LEE kodlu kariyer gelişimi grubu derslerinden birini seçmeli ders kapsamında alır. (Zorunlu)

Doktora Ders, Yeterlilik, Tez Teslim Süreci: https://lee.itu.edu.tr/ogrenciler/doktora


Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Bülent Güloğlu (guloglub@itu.edu.tr)
Doç. Dr. Resul Aydemir (resulaydemir@itu.edu.tr)
Doç. Dr. Tolga Yüret (tyuret@itu.edu.tr)