Senato toplantısında Güz yarıyılı sonunda derslerini ve stajlarını tamamladığı taktirde mezun olacak durumdaki öğrencilerin stajlarının toplamda en az %50’sini tamamlamak kaydıyla kalan stajlarından muaf olmalarına karar verilmiştir