Çift Anadal Programları (ÇAP)

Bölümümüz öğrencileri aşağıdaki bölümlerde çift anadal yapma imkanı sunmaktadır. 

  •   Bilgisayar Mühendisliği - Computer Engineering 
  •   Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği - Artificial Intelligence and Data Engineering
  •   Endüstri Mühendisliği - Industrial Engineering
  •   İşletme Mühendisliği - Business Engineering
  •   Matematik Mühendisliği - Mathematics Engineering
  •   Cevher Hazırlama Mühendisliği - Mineral Processing Engineering
  •   Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği - Shipbuilding and Ocean Engineering
  •   Tekstil Mühendisliği - Textile Engineering