İLETİŞİM

itu

İTÜ İşletme Fakültesi
Ekonomi Bölümü
Maçka 34367 İstanbul
Tel: +90 212 2931300/2059
Fax: +90 212 2407260