imkanlar
01
Haz 2018
Makale Çağrısı: Uluslararası Doğrudan Yatırımlar, Yatırım Tanıtımı ve Ekonomik Kalkınma

“Uluslararası Doğrudan Yatırımlar, Yatırım Tanıtımıve Ekonomik Kalkınma”

Ekonomi Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi
25-26 Ekim 2018

İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü, 25-26 Ekim 2018 tarihlerinde Uluslararası Doğrudan Yatırımları konu alan bir akademik konferansa ev sahipliği yapıyor. İki gün sürecek olan Türkiye Birinci Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Konferansı, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) ve İTÜNOVA TTO tarafından desteklenmektedir. Konferansın temel amacı Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (Foreign Direct Investments-UDY) alanında yapılan teorik ve ampirik çalışmaları teşvik etmektir. Bu yılın teması ise “Uluslararası Doğrudan Yatırımlar, Yatırım Tanıtımı ve Ekonomik Kalkınma” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, konuyla ilgili bütün disiplinlerden akademisyen ve lisansüstü araştırmacılarını, konferansta sunmak istedikleri makale özetlerini aşağıda belirtilen adrese göndermeleri için davet ediyoruz. Ayrıca, aşağıda detaylandırılmış konular hakkında yazılan makaleler TYDTA tarafından ödüllendirilecektir.

Konferansa UDY, Yatırım Tanıtımı ve Ekonomik Kalkınma konseptleri ve bu konseptler arasındaki ilişkileri inceleyen bütün teorik veya ampirik çalışmalara açıktır. Aşağıda yer alan konularda yapılacak çalışmalara öncelik verilecektir:

 • UDY’nin gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınmasında rolü nedir?
 • UDY’ler gelişmekte olan ülkelerin istihdamına, teknolojik altyapısına ve araştırma ve geliştirmeyle (ArGe) birlikte yüksek teknoloji üretimine nasıl katkıda bulunur?
 • Gelişmekte olan ülkelerin izleyeceği hangi politikalar UDY’nin ekonomik kalkınmaya ve özellikle ihracat kapasitesi, teknoloji transferi, istihdam yaratmaya vb. katkısını artırabilir?
 • UDY ile yatırım tanıtımı, kalkınma/sanayi politikaları ve yerlileştirme arasında hangi bağlantı ve dinamikler bulunmaktadır?
 • Gelişmekte olan ülkelerde yerlileştirme, UDY ve ekonomik kalkınma ilişkilerine dair hangi ampirik çalışmalar yapılmıştır? En iyi uygulamaların olduğu ülkelerden Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için çıkarılabilecek dersler hangileridir?
 • Gelişmekte olan ülkeler inovasyon, teknoloji transferi ve istihdamı arttırmak için belirli tipte UDY’leri önceliklendirmeli/teşvik etmeli midir?
 • UDY’lerin gelişmekte olan ülkelerin kalkınma ve sanayi politikalarındaki rolü ne olmalıdır?
 • UDY’yi kalkınma politikalarının ana ekseni haline getiren (İrlanda vb.) ülkeler başarılarını hangi politika, enstrüman ve stratejilere borçludur? Bu ülkeler UDY teşvik, destek ve tanıtım politikaları açısından Türkiye için emsal teşkil edebilir mi?
 • Orta gelir tuzağından çıkabilmesi için ülkemizin UDY teşvik ve tanıtım politikalarında hangi sektör ve politika enstrümanlarına öncelik vermesi gerekmektedir?

TYDTA Ödülleri

“UDY, Yatırım Tanıtımı ve Ekonomik Kalkınma”yı Türkiye özelinde inceleyen en iyi akademik makaleler Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) tarafından ödüllendirilecektir. Bu makaleler Türkiye’yi kapsayan karşılaştırmalı ampirik analiz ya da Türkiye’ye uyarlanan teorik çalışmaları içerebilir. Özellikle, gelişmekte olan ülkelerle Türkiye’yi karşılaştıran ya da bu konuların en başarıyla uygulandığı ülkelerden yola çıkarak Türkiye’deki politika yapıcılara öneriler sunan makalelerin katılımı teşvik edilmektedir.

 1. : 12.000 TL
 2. : 8.000 TL
 3. : 5.000 TL

En iyi lisansüstü makalesi (Yüksek Lisans ve Doktora araştırmacıları için):  2 x 2.000 TL

Özet Gönderimi ve Önemli Tarihler

Makale özetleri Türkçe ya da İngilizce yazılmalıdır. Özetler 800 ve 1000 kelime arasında olmalı ve referansları içeren bir liste bulundurmalıdır (kelime sayımına dahil olmaksızın). Gönderilecek özette makalenin amacının yanı sıra, araştırma sorusu da net bir şekilde ifade edilmeli, kullanılan metodoloji ve ön sonuçlar hakkında detaylar da sunulmalıdır. Ayrıca, özeti gönderen yazar, kendisinin ve ortak yazarların ad ve soyadlarını, kurum bilgilerini ve e-posta adreslerini mutlaka eklemelidir.

Makale özetleri 20 Ağustos 2018 tarihine kadar fdi.conference@ituecon.org adresine gönderilmelidir. Özeti kabul edilen yazarlar 14 Eylül 2018 tarihinde bilgilendirilecek ve nihai taslaklar programa eklenmek üzere 5 Ekim 2018 tarihinde teslim edilecektir.  

Ücretler

Konferansa kayıt veya katılım ücreti bulunmamaktadır. Katılımcılar ulaşım ve konaklama masraflarını kendileri karşılamaktadır.

İletişim Bilgisi

Özet gönderimi veya konferansa dair sorularınızı Dr. Serdar Altay (altays@itu.edu.tr) veya Dr. Ayşegül Kayaoğlu’na (kayaogluyilmaz@itu.edu.tr) e-posta yoluyla iletebilirsiniz.