imkanlar
26
Eki 2017
EKO201 & EKO201E Mazeret Sınavları

Herhangi bir mazeretten dolayı (Hastalık, Sınav çakışması vs.) EKO 201E sınavına giremeyen öğrencilerin kendi fakülte dekanlıklarına durumu anlatan bir dilekçe yazmaları ve mazeretlerinin geçerli olduğunu belirten bir belge almaları gerekmektedir. Öğrenciler ya da kendi fakülteleri bu belgeyi Ekonomi Bölüm Sekreterliğine iletmelidir. Mazeret sınavları finallerden sonra yapılacaktır.