İKTİSAT Yüksek Lisans


İktisat (İngilizce) Yüksek Lisans Programı (M.A. Derecesi)

Ekonomi yüksek lisans programının amacı farklı altyapılardan gelen öğrencileri ekonomi bilimine ilişkin araştirmaları anlama, kullanma ve genişletme yetileriyle donatmaktır. Mezunlar analist veya ekonomist olarak değişik kamu ve özel kuruluşlarda işe yerleşmekte veya dünyanın değişik noktalarında doktora çalışmalarına devam etmektedirler. Temel teori dersleri olan mikroekonomi ve makroekonomi dersleri doktorayla da ortak olan alan dersleriyle tamamlanmaktadır. Programın dili İngilizcedir.

Başvuru Koşulları:
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Senato Kararlarına Uymak (Lütfen: http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lu_esaslar.html adresini ziyaret edin.)
  • ALES eşit ağırlıklı skoru minimum 80 olan veya GRE sayısal skoru en az 700 (Yeni skalaya göre 155) from GRE olan veya GMAT’den en az 600 alan öğrenciler başvurabilir.
  • Genel not ortalaması en az 3.25 (4 üzerinden) veya 82.5 (100 üzerinden)
  • 2 referans mektubu
  • YDS sınavından en az 65 veya TOEFL 70 almış olmak.
  • ​​Diğer gerekli bilgiler için bakınız: gerekli belgeler.

Dersler:

1.Yarıyıl (Güz)
ECN501E Microeconomics I
ECN503E Macroeconomics I
ECN505E Research Methods in Economics I
Elective
2.Yarıyıl (Bahar)
ECN502E Microeconomics II
ECN504E Macroeconomics II
ECN506E Research Methods in Economics II
Elective
ECN596E Seminar (No Credits)
3.Yarıyıl (Güz)
ECN599E Masters Thesis
Elective
4.Yarıyıl (Bahar)
ECN599E Masters Thesis

 


Seçmeli Dersler

ECN510E International Economics
ECN511E Game Theory
ECN512E Monetary Economics
ECN513E Health Economics
ECN514E Industrial Economics
ECN515E Energy Economics
ECN516E Public Economics
ECN517E Time Series Econometrics
ECN518E Panel Data and Cross Section Models
ECN519E Labour Economics
ECN520E Environmental Economics
ECN521E Development Economics
ECN522E Transport Economics


NOT
: İktisat Yüzde 30 İngilizce Yüksek Lisans programına bundan sonra öğrenci alınmayacaktır. Mevcut kayıtlı öğrencilerimiz, yeni programda açılan dersleri almak suretiyle öğretimlerine devam edeceklerdir. Bu programdaki öğrenciler yüksek lisans tezlerini Türkçe veya İngilizce yazabilir. 


Program Yapısı

Toplam 27 kredilik ders, kredisiz iki seminer dersi (birinde tez konusuyla ilgili sunuş yapmak üzere) alınacak, bir de tez yazılacaktır. Altı ders (18 kredi) zorunlu, üç ders (9 kredi) seçmelidir. Mezuniyet için, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanması gerekmektedir.
Yürütme Kurulu
  • Prof. Dr. Sencer Ecer (ecer@itu.edu.tr)
  • Prof. Dr. Bülent Güloğlu (guloglub@itu.edu.tr)
  • Doç. Dr. Tolga Yuret (tyuret@itu.edu.tr)