İktisat (İngilizce) Doktora Programı (Ph.D. Derecesi)

Ekonomi doktora programı dünya çapında ve global rekabete açık akademisyenler ve uygulayıcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mikroekonomi, makroekonomi gibi ileri temel teori dersleri alan dersleri ileri alan dersleriyle tamamlanmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri başarılı doktora öğrencilerini araştırma ve danışmanlık projelerine dahil etmektedirler. Program dili İngilizce'dir.

Başvuru Koşulları:

  • İstanbul Teknik Üniversitesi Senato Kararlarına Uymak (Lütfen: http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lu_esaslar.html adresini ziyaret edin.)
  • ALES eşit ağırlıklı skoru minimum 80 olan veya GRE sayısal skoru en az 700 (Yeni skalaya göre 155) from GRE olan veya GMAT’den en az 600 alan öğrenciler başvurabilir.
  • Yüksek lisans mezunları için genel not ortalaması en az 3.00 (4 üzerinden) veya 76.6 (100 üzerinden
  • Lisans mezunları için genel not ortalaması en az 3.50 (4 üzerinden) veya 88 (100 üzerinden)
  • 2 referans mektubu
  • Doktora yapma amacını açıklayan kısa bir yazı

Diğer gerekli bilgiler için bakınız: http://www.sis.itu.edu.tr/tr/lisansustu/

Dersler:

İlk Dönem:
ECN601E Advanced Microeconomics
ECN603E Advanced Research Methods
Elective
Elective
İkinci Dönem:
ECN602E Advanced Macroeconomics
ECN604E Advanced Econometrics
Elective
Elective
Üçüncü Dönem:
Qualifier
Dördüncü Dönem:
Thesis

 

Seçmeli Dersler
ECN510E International Economics
ECN511E Game Theory
ECN512E Monetary Economics
ECN513E Health Economics
ECN514E Industrial Economics
ECN515E Energy Economics
ECN516E Public Economics
ECN517E Time Series Econometrics
ECN518E Panel Data and Cross Section Models
ECN519E Labour Economics
ECN520E Environmental Economics
ECN521E Development Economics
ECN522E Transport Economics

NOT: İktisat (Yüzde 30 İngilizce) Doktora programına bundan sonra öğrenci alınmayacaktır. Mevcut kayıtlı öğrencilerimiz, yeni programda açılan dersleri almak suretiyle öğretimlerine devam edeceklerdir. Bu programdaki öğrenciler doktora tezlerini Türkçe veya İngilizce yazabilir. 


Program Yapısı
Doktora adayının toplam 24 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunlardan dört tanesi zorunlu ders olup 600 kodlu derslerdir. Kalan dört tanesi ise seçmeli ders havuzundan (500 kodlu) seçilecektir. Bunların dışında adayın kredisiz seminer derslerine katılımı mecburidir. Yeterlilik sınavını geçen aday, doktora tezi yazmaya hak kazanacaktır. Yeterlilik sınavına girebilmek için 24 kredinin tamamlanmış olması ve ortalamanın 3.00 ve üzeri olması gereklidir.

Yürütme Kurulu
  • Prof. Dr. Sencer Ecer (ecer@itu.edu.tr)
  • Prof. Dr. Bülent Güloğlu (guloglub@itu.edu.tr)
  • Yard. Doç. Dr. Resul Aydemir (resulaydemir@itu.edu.tr)